Biologi til tiden (e-bog)

Elevlicens
Forfattere:
Lone Als Egebo
Paul Paludan-Müller
Kresten Cæsar Torp
Steen Ussing
Medie:
E-bog, 190 sider
ISBN nr.:
9788790363567
Udgave:
2. udgave, 2012
Biologi_til_tiden_2udg.pngBiologi_til_tiden_2udg.png

Om bogen

Biologi til tiden dækker kravene til stx og htx på C-niveau. Bogens indledende afsnit, Hvad er biologi? giver en kort oversigt over de levende organismer fra mikroorganismer til økosystemniveau og betydningen af forskning inden for moderne biologi og bioteknologi.
På baggrund af de forskellige organsystemer gennemgås kost og fedme, træning og doping samt rygning og alkohol. Vores seksuelle adfærd sættes i perspektiv vha. afstikkere til vores fortid og dyreriget.
Graviditet og moderne fosterdiagnostiske metoder følges op af et kapitel om genetik, genetiske sygdomme og gentests.
I økologien er vandløb og søer de gennemgåede økosystemer, og der lægges vægt på planters og dyrs tilpasning og på organismers indbyrdes samspil.
De moderne bioteknologiske metoder fra kontrolleret vinbrygning til enzymproduktion vha. genmodificerede mikroorganismer får god plads, og i et afsluttende kapitel om landbruget kombineres økologi og bioteknologi med det globale udsyn.
Kernestoffet er samlet på overskuelige faktasider i de relevante kapitler.

Biologi til tiden har en hjemmeside, www.biologitiltiden.dk, hvorfra figurer, opgaver og forsøgsvejledninger kan hentes.
E-bogen har aktive registre, interne links og direkte adgang til hjemmesiden via bogens opgave- og forsøgssymboler.

Pris pr. stk.:
Grundpris: 75,00 DKK
ekskl. moms
93,75 DKK
inkl. moms
Pris / kg:

Se andre udgaver