Biologi til tiden

2. udgave
Til biologi C skrevet til 2005-reformen
Forfattere:
Lone Als Egebo
Paul Paludan-Müller
Kresten Cæsar Torp
Steen Ussing
Medie:
Bog, 190 sider, indbundet
ISBN nr. (Fysisk):
9788790363321
ISBN nr. (eBog):
9788790363567
Udgave:
2. udgave 2005
Biologi_til_tiden_2udg.pngBiologi_til_tiden_2udg.png

Om bogen

Biologi til tiden dækker kravene til stx og htx på C-niveau. Bogens indledende afsnit, Hvad er biologi? giver en kort oversigt over de levende organismer fra mikroorganismer til økosystemniveau og betydningen af forskning inden for moderne biologi og bioteknologi.
På baggrund af de forskellige organsystemer gennemgås kost og fedme, træning og doping samt rygning og alkohol. Vores seksuelle adfærd sættes i perspektiv vha. afstikkere til vores fortid og dyreriget.
Graviditet og moderne fosterdiagnostiske metoder følges op af et kapitel om genetik, genetiske sygdomme og gentests.
I økologien er vandløb og søer de gennemgåede økosystemer, og der lægges vægt på planters og dyrs tilpasning og på organismers indbyrdes samspil.
De moderne bioteknologiske metoder fra kontrolleret vinbrygning til enzymproduktion vha. genmodificerede mikroorganismer får god plads, og i et afsluttende kapitel om landbruget kombineres økologi og bioteknologi med det globale udsyn.
Kernestoffet er samlet på overskuelige faktasider i de relevante kapitler.

2. udgave: I 2. udgaven er der foretaget en del rettelser og opdateringer. En væsentlig ændring er foretaget på faktasiden Proteinsyntese side 152-153, idet det nu fremgår at mRNA syntetiseres ud fra DNA's skabelonstreng. For at tydeliggøre dette er figur 224 på faktasiden Mutationer også ændret. Den reviderede faktaside ligger på bogens hjemmeside, desuden er bogens tegninger opdateret, således at 1. og 2. udgave uden problemer kan anvendes sammen.

Pris pr. stk.:

Biologi til tiden

Priser vises ekskl. Moms