Forplantning

Biologi, medicinsk teknologi og barnløshed
Forfattere:
Jens Fedder
Medie:
Bog, 92 sider
ISBN nr.:
978-87-90363-21-5
Udgave:
1. oplag 2002
Forplantning.pngForplantning.png

Om bogen

Bogen giver en klar, overskuelig og pædagogisk bearbejdet fremstilling af dyrs og menneskers forplantning og af de teknikker der i dag bruges til behandling af ufrivillig barnløshed.
Bogen er inddelt i tre hovedafsnit:

  • Introduktion til forplantningsbiologien: med afsnit om kønsudvikling, hormoner, kønsceller, befrugtning og menstruation.
  • Behandling af barnløshed set i biologisk og etisk perspektiv: med afsnit om insemination, ægtransplantation, mikroinsemination, donation af kønsceller og fosteranlæg, fosterreduktion, fosterundersøgelse, kønsselektion, rugemødre og kloning.
  • Barnløshedsbehandling og etiske overvejelser set i relation til bl.a. befolkningstilvæksten og menneskets udvikling.

For at lette læsbarheden er der brugt mange danske ord og udarbejdet stikordsregister. Bogens enkelte dele kan læses uafhængigt af hinanden men hænger i et vist omfang sammen og supplerer hinanden.
Forplantning henvender sig især til biologiundervisningen i gymnasiet og hf men vil også kunne bruges på seminarier, sygeplejeskoler og andre sundhedsuddannelser hvis man ønsker et dybtgående kendskab til de nye forplantningsteknikker. Bogen er skrevet, så den også kan læses af personer i behandling for barnløshed og af andre interesserede.

Pris pr. stk.:
Grundpris: 48,00 DKK
ekskl. moms
60,00 DKK
inkl. moms
Pris / kg: