Immunkemiske metoder

- teori og praksis
Forfattere:
Hans Andersen
Ulf Brøchner Sørensen
Elsebeth Thomsen
Medie:
Bog, 112 sider
ISBN nr. (Fysisk):
9788787661614
Udgave:
1. udgave 1991
Immunkemiske_metoder.pngImmunkemiske_metoder.png

Om bogen

Bogen rummer en kort introduktion om antigener og antistoffers struktur og funktion som teoretisk baggrund for metoderne. Hovedvægten er lagt på de nyeste metoder, ELISA og immunoblotting hvortil der er beskrevet generelle forskrifter.

Bogen kan anvendes ved uddannelse af laboratorieteknikere og specialestuderende ved højere uddannelser.

Pris pr. stk.:

Immunkemiske metoder

Priser vises ekskl. Moms