Immunkemiske metoder

- teori og praksis
Forfattere:
Hans Andersen
Ulf Brøchner Sørensen
Elsebeth Thomsen
Medie:
Bog, 112 sider
ISBN nr.:
978-87-87661-61-4
Udgave:
1. udgave 1991
Immunkemiske_metoder.pngImmunkemiske_metoder.png

Om bogen

Bogen rummer en kort introduktion om antigener og antistoffers struktur og funktion som teoretisk baggrund for metoderne. Hovedvægten er lagt på de nyeste metoder, ELISA og immunoblotting hvortil der er beskrevet generelle forskrifter.

Bogen kan anvendes ved uddannelse af laboratorieteknikere og specialestuderende ved højere uddannelser.

Pris pr. stk.:
Grundpris: 148,00 DKK
ekskl. moms
185,00 DKK
inkl. moms
Pris / kg: