Mikrobiologi

– en grundbog for sygeplejestuderende
Forfattere:
Margit Andreasen
Lene Bech Hansen
Medie:
Bog, 188 sider
ISBN nr. (Fysisk):
9788790363390
ISBN nr. (eBog):
9788790363871
Mikrobiologi.pngMikrobiologi.png

Om bogen

Lærebogen der fokuserer på de grundlæggende fakta om mikroorganismer og deres sygdomsfremkaldende egenskaber, er opbygget i fire dele:
Del 1 gennemgår forskellige typer af mikroorganismer.
Del 2 beskriver hvordan mikroorganismer forårsager infektion hos mennesker, herunder gennemgås patogenitet, virulens, smitteveje samt udvalgte infektioner.
Del 3 handler om bekæmpelse og forebyggelse af infektioner, desuden er der bl.a. en beskrivelse af immunsystemet, antibiotika, resistensudvikling og -problemer samt vaccination.
Del 4 har fokus på hospitalsmiljøet, smittespredning, hospitalsinfektioner samt infektionshygiejne.

Hver del er forsynet med resumé og studieopgaver. Løsninger til studieopgaverne findes samlet bagest i bogen.
Bogen er gennemillustreret med pædagogiske tegninger og en del fotografier til støtte for forståelsen af teksten.

Lærebogen er skrevet til sygeplejerskeuddannelsen, men vil også kunne anvendes af andre faggrupper som har behov for viden om mikroorganismer, fx jordemødre, radiografer og bioanalytikere.

Pris pr. stk.:

Mikrobiologi

Priser vises ekskl. Moms