Genetikbogen B+A

Her finder du figurer fra Genetikbogen B+A. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 4
Eukaryot celle.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 6
Homologe kromosomer.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 8
Antal kromosompar hos forskellige eukaryote organismer.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 10
Mitose i en dyrecelle.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 11
Human cellecyklus.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf.
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 12
Meiose i en dyrecelle.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 13
Meiose hos mænd og kvinder.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 19
Egenskaben blomsterfarve.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 20
P-generationens genotyper og fænotyper.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 21
Genotyperne for P-generationen.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 22
Krydsningsskemaer.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 23
Mendels krydsningsforsøg med ærter.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 25
Codominans i AB0-blodtypesystemet.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 26
Familiær hyperkolesterolæmi.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 28
Arvegangen for cystisk fibrose.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 32
Stamtræ fra en familie med hæmofili A.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 33
Udspaltning i F2-generationen.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 34
Genotyper og fænotyper i F2-generationen.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 40
DNA-molekyle.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 41
DNA-dobbelthelix og udsnit af DNA-molekyle.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 42
RNA-molekylets bestanddele.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 43
DNA’s organisering i et kromosom.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 44 a
Replikation af DNA.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 44 b
Nucleotiderne bindes sammen.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 45
Det centrale dogme.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 46
Initiering af transskription.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 47
Transskription.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 48
Modifikation af præ-mRNA.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 50
Den genetiske kode vist som RNA-tripletter.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 53
Initiering af translation.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 54
Translation.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 56
Forskellige typer genmutationer.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 57
De fire blodtyper.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 58
Blodtypers forligelighed.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 60
Nonsens-mutation i triplet 305.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 61
Nonsens-mutation i genet for fibrillin.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 62
Marfans syndrom.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 63
Missens-mutation.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 68
Fejl i meiosen.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 69
Kromosommutationer.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 70
En skæv overkrydsning.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 71
Syndromer der skyldes en kromosommutation.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 73
Dannelse af isokromosom.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 78
Forklaringer af giraffens lange hals.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 80
Beregning af genotypefrekvenser.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 81
Opskrivning af beregning af genotypefrekvenser.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 82
Genotypefrekvenser for cystisk fibrose.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 83
Genotypefrekvenser for farveblindhed.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 84
Genotypefrekvenser for AB0-blodtyper.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 85
Genetisk drift.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 86
Founder-effekt.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 88
Migration.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 89
Frekvens af AB0-blodtypesystemets IB-allel.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 90
Antal fødsler og procent dødfødte i Danmark fordelt på vægtklasser.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 92
Blodtyper og følsomhed for infektionssygdomme.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 94
Frekvens af endemiske plantearter.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 97
Palindromisk sekvens.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 98
Bakteriecelle.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 99
Rekombinant DNA-teknik.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 100
Transformation af bakterier.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 101
pUC-plasmid og enzymproces.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 102
Reaktion med X-gal.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 104
Fremstilling af vaccine mod lymfekræft.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 106
Genmodificering af en plante.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 108
Anti-sense-teknik.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 109
Forbrugerholdning til GMO og kemikalier.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 111
Fytinsyre.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 112
To ikke-homologe kromosomer.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 113
Selvbestøvning af transgen byg.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 114
Fytaseaktivitet.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 115
Kloning af gris.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 119
Princip i fremstilling af knock-out mus.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 123
Genregulering.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 125
Modificering af lysins sidekæde.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 126
Modificering af histonhaler.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 127
Methylering af cytosin.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 129
Regulering af transskription.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 130
Alternativ splejsning af præ-mRNA.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 131
Dannelse af siRNA og miRNA.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 132
siRNA og miRNA.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 133
Antal nye kræfttilfælde 2011.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 134
Nye kræfttilfælde og kræftdødsfald 2011.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 136
Udvikling af kræft.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 137
Signaloverførsel ved hjælp af Ras-protein.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 138
Proteinet p53 i normale celler.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 139
Proteinet p53 i stressede celler.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 141
Undersøgelse af genaktivitet vha. DNA-chip.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 142 b
Fortolkning af farveskala.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 143
Telomerer i unge og gamle celler.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 144
Telomerase og DNA-polymerase forlænger telomer.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 145
Ændret methyleringsmønster.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 146
Helbredsmæssige konsekvenser relateret til KRAM-faktorer.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 148
Dannelse af thymin-dimer.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 150
Stamtræ fra familie med mutation i BRCA1-genet.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 153 b
Blastocyst.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 154
In vitro fertilisation.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 155
Kultur af embryonale stamceller.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 156
Stamceller i knoglemarven.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 158
Fremstilling af IPS-celler og differentierede celler.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 160
Fremstilling af overlappende sekvenser.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 161
Sanger-sekventering.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 162
Deoxynucleotid og dideoxynucleotid.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 163
Computerudskrift af DNA-sekvens.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 164
Udgifter og effektivitet af DNA-sekventering.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 166
Data for udvalgte gener.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 169: Fejl i forbindelse med replikation.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 170
Transposoner spreder sig på to forskellige måder.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 172
Fostervandsprøve.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 173
PCR-metoden.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 176
RFLP-analyse for seglcelleanæmi.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 177
ASO-analyse for cystisk fibrose.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 178
Bestemmelse af punktmutationer.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Claus Lunau
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 179
PCR og analyse af STR D8S1179.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 180
Fremstilling af DNA-profil.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 185
Inddeling af levende organismers slægtskab.
Genetikbogen B+A ·© 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 186
De tre domæner.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 188
Slægtskab mellem levende organismer fra de tre domæner.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 189
Genetisk afstand.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 190
Aminosyresekvens for proteinet gamma-fibrinogen.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 191
Afstandsmatrice for forskelle i aminosyresekvensen af gamma-fibrinogen.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 193
Afstandsmatrice for forskelle i aminosyresekvensen af gamma-fibrinogen.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 195
Afstandsmatrice for forskelle i aminosyresekvensen af gamma-fibrinogen.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 197
Afstandsmatrice for forskelle i aminosyresekvensen af gamma-fibrinogen.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3

Figur 204
Antal DNA-molekyler og den estimerede populationsstørrelse.
Genetikbogen B+A · © 2014 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Gigraf
ISBN 978-87-90363-70-3