Bioteknologi A - bind 1

Her finder du figurer fra Bioteknologi A - Bind 1. Du kan læse mere om bogen her.
Vi henviser til billedlisten på bogens side - for yderligere oplysninger om enkelte figurer.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 5
Eksempler på anvendelse af industrielt fremstillede enzymer.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 10
Den naturvidenskabelige metode.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 13
Undersøgelse af effekt i 2 forsøg.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 15
Farepiktogrammer og tilhørende advarsel.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 16
a. H-sætninger.
b. P-sætninger.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 17
Faremærkning af natriumhydroxid.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 20
Størrelsen på forskellige celletyper.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 22 a
Cellevæggens opbygning hos grampostive bakterier.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 22 b
Cellevæggens opbygning hos gramnegative bakterier.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 24
En bakterie og dens cellulære komponenter.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 25
Udviklingstræ for de tre domæner bakterier, arkæer og eukaryoter.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 26
a. Eukaryot dyrecelle.
b. Eukaryot plantecelle.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 27
Endosymbiontteorien.
a. Dyrecellens opståen.
b. Plantecellens opståen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 28 a
Skematisk tegning af forskellige komponenter i cellens cystoskelet.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 29
Opbygningen af en plantecellevæg.
Illustrator: Claus Lunau
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 30
Grundstoffer i humane celler.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 31
Oxygenatom.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 32
De tre isotopper af hydrogen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 33
Elektronskaller med angivelse af elektroner i hver skal.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 34
Elektronstruktur for chlor.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 35
Elektronstruktur for natrium og natriumion.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 36
Eksempler på sammensatte ioner.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 37
Natriumatom afgiver elektron til chloratom.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 38
Krystalstruktur af natriumchlorid.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 39
Eksempler på simple ioner.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 40
Eksempler på ioner der kan have forskellige ladningstal.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 41
Opløsning af natriumchloridkrystal.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 42
Betegnelser for tilstandsformer.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 43
Koncentration af nogle ioner i celler og i blod.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 44
a. Elektronprikformel for hydrogen og oxygen.
b. Elektronprikformel for vand.
c. Elektronprikformel for vand hvor ringene viser at ædelgasreglen er opfyldt.
d. Strukturformel for vand, de ledige elektronpar er vist.
e. Strukturformel for vand.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 45
a. Elektronprikformel for dioxygen.
b. Strukturformel for dioxygen.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 46
Elektronprikformel for phosphat.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 47
De græske talord.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 48
Elektronegativitet for atomer i de første tre perioder.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 49
Inddeling af bindingstyper efter forskelle i elektronegativitet.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 50
Polære og upolære bindinger.
a. Vandmolekyle.
b. Dioxygen.
c. Carbondioxid.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 51
Cellen består af 70 % vand og 30 % tørstof.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format og Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 52
Hydrofile og hydrofobe grupper.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 53
Strukturformel for glucose.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 54
Model af hhv. et molekyle med en elektronparbinding og to molekyler med intermolekylære bindinger.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 55
a. Eletronprikformel af hydrogenchlorid.
b. Elektronsky i hydrogenchlorid er forskudt.
c. Dipol-dipolbindinger mellem molekyler af hydrogenchlorid.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 56
Hydrogenbindinger meller vandmolekyler.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 57
Oversigt over hvilke kemiske grupper hydrogenbindinger dannes imelllem.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 58
Strukturformel for et udsnit af DNA-molekylet.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 59
a. Symmetrisk elektronsky.
b. Asymmetrisk elektronsky.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 60
Model af cellemembran med proteiner indlejret.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 61
a. Den kemiske formel og de forskellige delelementer i et phospolipid.
b. Model af phospholipid med angivelse af polær og upolær ende.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 62 a
Strukturformel for cholesterol.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 62 b
Cholesterolmolekyler indlejret mellem phospholipiderne i cellemembranen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 63
Cellemembran med forskellige typer membranproteiner.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 64
Cellemembran med model af vandmolekylets passage gennem aquaporin.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 65
Membrantransport gennem cellemembranen.
a. og b. Simpel diffusion.
c. Faciliteret diffusion.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 66
Osmose i forskellige saltopløsninger.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 68
Forskellige typer af aktiv transport hvor transporten sker fra lav koncentration mod høj koncentration.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 69
Na+/K+-pumpen og den cykliske proces hvor ioner pumpes ud og ind af cellen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 70
Transport af store molekyler ud og ind af cellen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 71
Længden af cellecyklus i forskellige celletyper.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 72
Cellecyklus.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 73
G1- og G2-checkpoints.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 75
Mitose i en dyrecelle.
Illustrator: Claus Lunau
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 77
Extracellulære signaler regulerer samspillet mellem cellevækst, celledeling og celledød.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 80
Effekten af myostatin.
a. Myostatin virker ved at hæmme antallet og udviklingen af muskelceller.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 81
Mitosens og meiosens celledelinger.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 82
Meiose.
Illustrator: Claus Lunau
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 85
Generel formel for aminosyre.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 86
Dannelse af peptidbinding.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 87
Struktur af de tyve aminosyrer.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 88
Primærstrukturen af proteinet lysozym.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 89
Dannelse af disulfidbinding mellem sidekæder fra to cysteinmolekyler.
Illustrator: Hanne Wolff 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 90 a
α-helix.
Illustrator: Claus Lunau 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 90 b
β-foldeblad.
Illustrator: Claus Lunau 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 91 a
Forskellige typer bindinger der medvirker til dannelse af et proteins tertiære struktur.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3
 

Figur 91 b
Den tertiære struktur af lysozym fra høns.
Illustrator: Frank Grønlund Jørgensen, Nucleus Forlag ApS.
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3
 

Figur 92
Kvarternærstruktur.
a. Keratin.
Illustrator: Frank Grønlund Jørgensen, Nucleus Forlag ApS.
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3
 

Figur 92
Kvarternærstruktur.
b. Hæmoglobin.
Illustrator: Frank Grønlund Jørgensen, Nucleus Forlag ApS.
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3
 

Figur 94
Lactase med dets cofaktorer.
Illustrator: Frank Grønlund Jørgensen, Nucleus Forlag ApS.
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 95 a
Enzymet cytochrom c der i midten har en hæmgruppe, som er en prostetisk gruppe.
Illustrator: Frank Grønlund Jørgensen, Nucleus Forlag ApS.
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 95 b
Den prostetiske hæmgruppe er bundet til sidekæder af aminosyren cystein i apoenzymdelen.
Illustrator: Hanne Wolff 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 96
Enzymkatalyseret nedbrydning af sucrose til glucose og fructose.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format og Hanne Wolff 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 97
Energiindhold i molekyler gennem en proces katalyseret af sucrase, og når der ikke er enzym tilstede.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 98
Andel af befolkningen der er lactoseintolerante.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 100
Reaktionshastigheden af et enzym afhængig af
a. Temperaturen.
b. pH.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 103
DNA´s overordnede helixstruktur.
a. Skematisk.
Illustrator: Claus Lunau 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 103
DNA´s overordnede helixstruktur.
b. Molekylemodel.
Illustrator: Claus Lunau 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 104
Et DNA-nucleotid.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 105
DNA´s nitrogenholdige baser.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 106
Baseparring i DNA.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 107
Et ringformet kromosom i en prokaryot der bliver supersnoet.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 108
Et nucleosom.
Illustrator: Frank Grønlund Jørgensen, Nucleus Forlag ApS.
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 109
DNA´s organisering i et kromosom.
Illustrator: Claus Lunau 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 111
Replikation af DNA.
Illustrator: Claus Lunau 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 112
Nucleotider bindes sammen og danner en ny komplementær DNA-streng.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format 
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 116
Fremgangsmåde ved isolering af DNA.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 117
PCR-metoden.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 120
Det centrale dogme
Illustrator: Claus Lunau
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 121
a. RNA-nucleotid.
b. RNA´s nitrogenholdige baser.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 122
Transskription.
Illustrator: Claus Lunau
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 123
Modifikation af præ-mRNA.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 124
Den genetiske kode vist som RNA-tripletter.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 125
Model af tRNA molekyle.
Illustrator: Frank Grønlund Jørgensen, Nucleus Forlag ApS
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 126
Starten på translationen.
Illustrator: Claus Lunau
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 127
Translation - sammensætning af aminosyrer.
Illustrator: Claus Lunau
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 129
Eksempler på industrielle produkter som produceres ved hjælp af mikroorganismer.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 130 a
Bakterier deler sig ved binær fission.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 131 b
Gærceller deler sig ved knopskydning.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 132
Eksponentiel vækst.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 133
Forløbet af logistisk vækst.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 135
Fremstilling af flydende cellekultur.
Illustrator: Claus Lunau
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 136
De forskellige faser i en vækstkurve.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 137
Generationstid. Antaller af celler fordobles i tidsrummet, T2.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 138
Generationstid for udvalgte mikroorganismer ved deres temperaturoptimum.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 139
Princippet i pladespredning.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 140 a
Opbygning af et spektrofotometer.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 141
Vækstkurve fremstillet ved hjælp af spektrofotometri.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 142
Indhold af carbondioxid i atmosfæren.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 144
Energiforbrug 1990-2912 og derefter fremskrevet til 2040.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 146
Tre typer af biomasse som kan omdannes til bioethanol.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 147
De kemiske strukturer af monosacchariderne glucose og fructose.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 148
Den kemiske struktur af disaccharidet sucrose.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 149
Reaktionsskema for hydrolyse af sucrose til glucose og fructose.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 150
Den kemiske struktur af et udsnit af stivelse og hydrolyse af stivelse.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 151
Den kemiske struktur af cellulose.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 153
Sammenhængen mellem stofmængde og antal.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 155
Sammenhængen mellem stofmængde og masse.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 156
Sammenhængen mellem masse, stofmængde og den molare masse.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 158
Beregningsskema for gæringsreaktionen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 159
Sammenhængen mellem densitet, masse og volumen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 162
Fordøjelsessystemet hos mennesket.
Illustrator: Claus Lunau
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 163
Kemiske formler.
a. Dioxygen
b. Superoxid.
c. Peroxid.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 164
Celle i mavesækkens væg der udskiller opløst saltsyre.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 165
Sammenhæng mellem formel stofmængdekoncentration, stofmængde og volumen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 168
Korresponderende syre-basepar.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 170
Sammenhængen mellem pH og koncentrationen af hhv. [H3O+] og [OH-].
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 171
Ændringer af pH-værdier i plak.
a. Ved indtagelse af sukkerholdige fødeemner.
b. Ved indtagelse af sukkerholdige fødeemner udelukkende i forbindelse med hovedmåltider.
M: Måltid, S: Slik, KT: Kaffe/te
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 176
Produktion af yoghurt og fermenterede mælkeprodukter.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 177
Oversigt over effekten af varmebehandling af mælk.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 178
Oversigt over forskellige arter af mælkesyrebakterier.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 179
a. Acetaldehyd.
b. Diacetyl.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 180
Vækstkurve for Lactobacillus bulgaricus of Strephtococcus thermophilus.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 181
Udsnit af et protein hvor de tre aminosyrer alanin, glutamat og lysin ses.
a. Ladning med høj pH.
b. Ladning med lav pH.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 182
Opbygning af caseinmicelle.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 183
Syrning af mælk sænker pH hvorved miceller klumper sammen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 186
Eksempler på non-disjunction vist i et enkelt kromosompar.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 187
Eksempler på kromosomtalsanomalier hos mennesker.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 189
Genet for hæmoglobin sidder i et locus på kromosom 11.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 190
Mulige genotyper og fænotyper for hhv. brune og ikke-brune øjne.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 191
De fire mulige blodtyper i AB0-systemet bestemmes af tre alleller.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 192
Den lyserøde blomsterfarve hos løvemund bestemmes af to alleller med ufuldstændig dominans.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 194
Mendel undersøgte syv forskellige karakterer hos ærteplanter.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 195
Ved selvbestøvning af en heterozygot kan der danne tre foskellige genotyper.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 196
Analysekrydsning kan udlede om en forældreplante er rentavlende.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 197
Eksempel på en genetisk model for blomsterfarve hos ærteplanter.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 198
Det forventede udspaltningsforhold i F1- og F2-generationen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 199
En X2-test kan bruges til at teste om resultater afviger signifikant.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3
 

Figur 200
Tabel over Mendels forsøg.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 201
Huntingtons sygdom nedarves autosomal dominant.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 202
Cystisk fibrose nedarves autosomal recessivt.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 203
Lactoseintolerans i en familie med udsnit af MCM6-genets DNA for udvalgte individer.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 204
Mitochondriegenomet inderholder bl.a. 13 proteinkodende gener.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 205
Eksempel på en mitochondrielt nedarvet sygdom.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 206
Et reagensglasbarn kan skabes med arvemateriale fra tre forskellige forældre.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 208
Øjets tre typer tapper - ved normalt farvesyn.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 209
Stamtræ hvor rød-grøn farveblindhed optræder.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur  211
Rød-grøn farveblindhed hos dødningehovedaber.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 213
Krydsning mellem planter med genotyperne GGrr og ggRR.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 214
Mendels resultater i F2-generationen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 215
Krydsning af to dobbelt heterozygote planter.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 216
Statistisk analyse viser at Mendels reultater ikke afviger signifikant.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 217
Genetisk model for øjenfarve med to gener og dominant epistasi.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 218
Krydsningsskema hvis to brunøjede mennesker med genotyppe BbGg får børn sammen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 220
Forsimplet genetisk model for nedarvning af lundsneglenes farver og striber.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 221
Hvis generne der bestemmer grundfave og om sneglene er stribende, forventes fire forskellige fænotyper i F1-generationen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3

Figur 222
Det to gener i den dobbelte hererozygot kan være koblet på to måder.
a. F- og S-allellerne er koblet på samme kromosom og f- og s-allellerne er koblet på det andet.
b. F- og s-allellerne er koblet på samme kromosom og f- og S-allellerne er koblet på det andet.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-96-3