NV - supplerende materialer

 Læs mere om bøgerne her: FaktiskBioemballageVækstlys  VarmeChiliInsekter som mad 

© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Vækst og vækstrater - analyse af en graf - Data og lærervejledning (Aktivitet 1.1)
© Nucleus Forlag ApS • Thomas Brun Kristensen & Kresten Cæsar Torp

Afstandskvadratloven - Data (Aktivitet 2.2)
© Nucleus Forlag ApS • Thomas Brun Kristensen & Kresten Cæsar Torp

Wiens forskydningslov - Facit og ekstradata (Aktivitet 3.2)
© Nucleus Forlag ApS • Thomas Brun Kristensen & Kresten Cæsar Torp

Balmer-serien - Facit og ekstradata (Aktivitet 4.1)
© Nucleus Forlag ApS • Thomas Brun Kristensen & Kresten Cæsar Torp

Bestemmelse af Bpp, Npp og RData og lærervejledning (Aktivitet 5.1)
© Nucleus Forlag ApS • Thomas Brun Kristensen & Kresten Cæsar Torp

Bestemmelse af lyskompensationspunkt og lysmætningspunkt
Data og lærervejledning (Aktivitet 5.2)
© Nucleus Forlag ApS • Thomas Brun Kristensen & Kresten Cæsar Torp

Primærproduktionens afhængighed af lysets intensitet
Nucleus Forlag ApS • Thomas Brun Kristensen & Kresten Cæsar Torp