Supplerende materialer til Bioteknologi A - bind 1

© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen
Tilbage til bogen

Opsummering og vigtige begreber.
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelse: Sikkerhed i laboratoriet og med kemikalier (side 21-24).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Opsummering og vigtige begreber (side 26-34 og 58-69).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Opsummering og vigtige begreber (side 35-49).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Opsummering og vigtige begreber (side 49-58).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsopgaver: Cellernes biologi (side 25-34).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsopgaver: Cellernes kemi (side 35-49).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsspørgsmål til cellemembranen og transportprocesser (side 49-58).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsopgaver: Cellevækst og celledeling (side 58-69).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Afstemning af reaktionsskemaer (side 35-49).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelse: Osmose og kartofler (side 53-56).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelse: Osmose og vandpest (side 53-56).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelse: Mikroskopering af celler (side 26-34 og 58-64).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Opsummering og vigtige begreber (side 71-88).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Enzymer - begrebshierarki (side 71-88).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Proteiners tredimentionelle struktur (side 75-79).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsopgaver: Bioteknologi og enzymer (side 79-88).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsspørgsmål (side 71-88).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelse: Lactose i mælk (side 71-88).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Eksperiment: Bromelin fra ananas
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Link til undervisningsmateriale til artikel: Svampe på toiletbrættet
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Opsummering og vigtige begreber (side 89-108).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Den genetiske kode (side 106-107).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Enzymer og DNA-replikation (side 94-97).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Translation – mRNAs oversættelse til protein (side 106-108).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsspørgsmål (side 89-108).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelse: Oprensning af DNA (side 89-108).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelsesforslag – Undersøg DNA PV92 (side 97-103).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Speak til video om proteinsyntese (side 103-108).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Opsummering og vigtige begreber (side 109-130).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsopgaver: Bioteknologi og enzymer (side 109-130).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsopgaver: Cellevækst (side 109-118).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Bioethanol - afstemning af reaktioner (side 118-123).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Begrebskort til mængdeberegning (side 124-129).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Opgaver: Mængdeberegning (side 124-128).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Link til undervisningsmateriale til artiklen:  Myrer benytter bioreaktorer.
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Links til materiale om mikrobiel vækst og bioreaktioner (side 118-130).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelse. Måling af vækst af E. coli (side 109-118).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelse. Fra halm til bioethanol (side 109-130).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Link til undervisningsmateriale til artikel: Svampe på toiletbrættet
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsopgaver: Afstemning af reaktionsskema
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Opsummering og vigtige begreber (side 131-150).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Beregninger med pH (side 133-140).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Opgaver om fordøjelsessystemet (side 140-145).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Arbejdsspørgsmål til produktion af yoghurt (side 145-149)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelse: Produktion af yoghurt (1) (side 145-150)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Øvelse: Produktion af yoghurt (2) (side 145-150)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Tv-udsendelse om tarmbakterier.
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Opsummering og vigtige begreber.
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Genetik og meiose (side 157-159).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Krydsningsskemaer og analysekrydsninger (side 154-168).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Proteinsyntese og seglcelleanæmi (side 154-155).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Karyotypeanalyse (side 151-154).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3

Stamtræsanalyser (side 154-168).
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-96-3