Biologi til tiden - opgaver og øvelsesvejledninger

Her finder du øvelsesvejledninger og opgaver fra Biologi til tiden. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Inddeling af levende organismer (side 8).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Mikroskopi af dyre-, plante- og bakterieceller (side 13).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Livsytringer hos gær - et dataopsamlingsforsøg (side 15).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Sundhed - dødsårsager og levealder i Danmark (side 19).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Kropsvægt - BMI og fedme (side 21).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Kroppens energibalance, basalstofskifte og energiforbrug (side 22).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Kostanalyse med kostprogram (side 24).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Nedbrydning af stivelse ved hjælp af amylase (side 24).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Glykæmisk indeks (side 34).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Bestemmelse af kondital - to-punkt-test (side 44).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af blodtryk (side 44).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Kondition og unges motionsvaner (side 45).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Anaerobt arbejde og laktat (side 48).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Unges rygevaner (side 58).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Nikotins indvirkning på nervesystemet (side 58).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Alkohol (side 60).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Sexsignaler (side 65).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af ornesædcellers aktivitet (side 73).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Menstruationscyklus (side 77).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Kondomers holdbarhed (side 78).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Prævention (side 79).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Forsøg med kondomer og sexsygdomme (side 81).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Sexsygdomme (side 82).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Barnløshed - rollespil (ekstramateriale).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af ornesædcellers aktivitet (side 87).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Mitose og meiose (side 89).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af æggestokke fra forskellige pattedyr (side 90).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Barnløshed (side 94).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Prænatal diagnositk (side 99).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Hjemmetests (ekstramateriale).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Familieplanlægning (ekstramateriale).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Barnløshed - rollespil (ekstramateriale).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Øjenfarve (side 103).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Stamtavler (side 108-109).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Stamceller (side 116).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Barnløshed - rollespil (ekstramateriale).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Hvordan skal vore naturparker være? (side 118).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af vækstfaktorernes betydning for vegetationen (side 119).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Planters bygningstræk og tilpasning til abiotiske og biotiske faktorer (side 119).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Lysintensitetens betydning for fotosyntesen (side 122).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af jordbundens nedbrydere (side 124).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af åndedrættet hos vanddyr (side 129).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af forureningsgraden i et vandløb (side 129).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af en sø (side 137).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af søbundens iltforbrug ved forskellige temperaturer (side 138).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Sørestaurering (side 140).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Mikroorganismer i produktionen (side 141).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Bakterier i klasselokalet (side 142).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Mælkesyrebakteriers optimale temperatur (side 146).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Syrning af yoghurt (side 147).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

DNA, mutationer og den genetiske kode (side 153).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Miljøvurdering - Aspergillus og Bacillus ude i naturen (side 159).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Industrielle anvendelser af enzymer (side 161).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Konservering af fødevarer (ekstramateriale).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Fremtidens fødevareforsyning (side 164).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af fødens omsætning i husdyr (side 168).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Foderudnyttelsen hos svin (side 168).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Nitrogens kredsløb (side 169).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Vandmiljøplanernes virkning (side 171).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af dyrkningsformens betydning for dyrelivet (side 171).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Undersøgelse af arvelig variation i en population (side 173).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.

Gensplejsede planter - for og imod (side 178-180).
© Nucleus Forlag ApS • Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, Kresten Cæsar Torp & Steen Ussing.