Supplerende materialer til Bioteknologi A - bind 2

© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen
Tilbage til bogen

Opsummering – spektrofotometri (side 9-24)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsspørgsmål – spektrofotometri (side 9-24)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Øvelse: Spektrofotometrisk bestemmelse af phosphat (side 21 og 44-45)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opsummering og vigtige begreber (side 25-61)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsopgaver: Luftforurening (side 30-32)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsopgaver: Tildeling af oxidationstal (side 33-37)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsopgaver: Spildevandsrensninger (side 43-50)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsspørgsmål: Introduktion til miljø og miljøteknologi (side 25-28)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsspørgsmål: Global opvarmning (side 28-30)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Forslag til eksperimentelt arbejde og besøg (side 25-61)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Eksperiment: Fremstilling af jern(2+)sulfat (side 49-50)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Links til supplerende materiale (side 27-61)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Teori- og arbejdsopgaver: Redoxreaktioner (side 30-37)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opsummering og vigtige begreber (side 63-76)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsopgaver: Kemiske ligevægte (side 63-76)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Øvelse: Forskydning af en kemisk ligevægt
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opsummering og vigtige begreber (side 77-122)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Øvelse: Bjerrumdiagram for syre-base indikatoren bromthymolblåt
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opgaver om syrer og baser (side 77-122)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opsummering og vigtige begreber (side 123-148)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsopgaver: Genmodificering af bakterier (side 124-136)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsopgaver: Genmodificering af menneskeceller (side 136-148)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Link. Forslag til øvelser
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opsummering og vigtige begreber (side 149-189)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Øvelse: Oxidation af alkoholer (side 170-174)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opsummering og vigtige begreber - Lipider (side 191-208)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsopgaver: Lipider (side 191-208)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Øvelse: Bestemmelse af iodtal for fedtstoffer (side 193-198)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Øvelse: Fremstilling af biodiesel (side 191-201)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opsummering af vigtige begreber - Nervesystemet (side 209-238)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsspørgsmål - del 1 (side 209-216)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsspørgsmål - del 2 (side 216-228)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opgave: Aktionspotentialet
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Nervesystemet - multiple choise
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Eksperiment: Hjernehalvdele
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opsummering og begreber – Lægemiddelfremstilling (side 244-269)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opgaver – Lægemiddelfremstilling (side 239-269)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opgaver – Fordelingsforhold (side 254-258)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opgaver – Opioider (side 258-262)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opgaver – Spejlbilledisomeri og asymmetriske lægemidler (side 262-269)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opgaver – Produktion af biofarmaceutisk medicin (side 270-282)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Øvelse: Acetylsalicylsyre – syntese, oprensning og renhedsvurdering
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Opsummering og begreber – Fødevareproduktion (side 283-349)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Arbejdsspørgsmål om glyphosat (side 327-332)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9

Link: Undervisningsforløb om bæredygtig fødevareproduktion
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-03-9