Supplerende materialer til Bioteknologi A - bind 3

© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen
Tilbage til bogen

Opsummerings og vigtige begreber
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Bioinformatik – metoder
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Link til opgaver i bioinformatik
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Arbejdsspørgsmål (side 47-64)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver: Oprensning og analyse af aminosyrer og proteiner (side 47-64)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Eksperimenter: Oprensning og analyse af proteiner (side 47-64)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opsummering og vigtige begreber (side 65-84)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Test dig selv – hvor mange hormoner kan du huske? (Side 65-82)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver til figurer (Side 65-82)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Øvelse: Målinger af blodglucose (Side 71-78)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opsummering og vigtige begreber (side 85-110)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver til forplantning (side 85-97)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver til graviditet og fosterdiagnostik (side 98-110)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Øvelser: Ægløsnings- og graviditetstest (side 94-101)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opsummering og vigtige begreber – Økotoksikologi (side 111-136)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Arbejdsopgaver (side 111-122 og 133-136)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Arbejdsspørgsmål: Hormonforstyrrende stoffer (side 122-133)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgave: Kemiluppen på hormonforstyrrende stoffer
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Link: Test for østrogenlignende stoffer (side 122-133)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opsummering og vigtige begreber – Immunforsvaret (side 137-166)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Arbejdsopgaver – del 1 (side 137-149)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Arbejdsopgaver – del 2 (side 149-166)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver: Komplementsystemet og inflammation (side 144-147)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Quiz om immunforsvaret (side 137-149)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opsummering og vigtige begreber – Antibiotika og resistens (side 167-196)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver om antibiotika (side 169-176)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgave: Byg penicillin med et molekylbyggesæt (side 176-180)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver: Antibiotikaresistens (side 181-188)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgave: Alternativ til antibiotika – matrixgrupper (side 190-196)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgave: Fotosyntese i bioteknologisk perspektiv (side 212-224)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Øvelse: Saccharider (side 199-211)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Øvelse: Fotosyntese (side 212-224)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Eksperiment: Fotosyntesepigmenter og TLC (side 214-216)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver til Glycolysen og enzymatiske hovedklasser (side 230-243)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Omsætning af pyruvat (side 244-247)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver til citratcyklus (side 247-250)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Øvelse: Påvisning af glycolysens slutprodukt pyruvat (side 239-247)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opsummering og vigtige begreber (side 261-285)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Undersøgelse: Faktorer der påvirker reaktionshastigheden (side 265-272)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opsummering og vigtige begreber (side 287-315)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver om stamceller (side 287-297)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver om genregulering (side 297-305)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1

Opgaver til kræft (side 306-315)
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-09-1