Menneskets genetik, 2. udgave

Her finder du materiale til Menneskets genetik, 2. udgave. Du kan læse med om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 1
Årsager til sygdomme.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 2
Almindelige misforståelse om genetik og genetiske sygdomme.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 3
Cellernes arvemateriale.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 4
Forholdet mellem et kromosom, gener og DNA.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 6
Homologe kromosomer og ikke-homologe kromosomer.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 7
Metacentrisk, akrocentrisk og submetacentrisk kromosom.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 8
Befrugtning.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 9
Nukleotid.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 10
Dobbeltstrenget DNA.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag
 

Figur 11
Basesekvensen i et proteinkodende gen.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 12
Transskription.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 13
Transskription og dannelse af mRNA.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 14
Translation.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 15
Den genetiske kode.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 16
Alternativ splejsning.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 17
Regulering af gens aktivitet.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forla

Figur 18
CFTR-genet og cystisk fibrose.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 19
PAH-genet og fenylketonuri.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forla

Figur 20
Faktor VIII-genet og hæmofili A.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 21
CCR5-genet og resistens mod hiv-1-infektion.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 22
Stamtræ der viser genetisk slægtskab.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forla

Figur 23
Mutationer.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 24
Mutationer og deres konsekvenser.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 25
DNA-replikation.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forla

Figur 26
DNA-replikation og kromatider.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 27
Meiose. Kromosompar nummer 1.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 28
Overkrydsning under meiosen skaber ny genetisk variation.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 29
a. Meiose i manden.
b. Meiose i kvinden.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 30
Mitose. Kromosompar nummer 1.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forla

Figur 33
Sammenhæng mellem alder og risiko for at få et barn med Downs syndrom.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 34
Non-disjunktion og trisomi 21 (Downs syndrom).
Illustration: Claus Lunau.
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 35
Mosaik.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 39
Strukturelle kromosomafvigelser.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 40
14;21-translokation og risiko for Downs syndrom.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 41
Alleler, genotyper og fænotyper ved autosomale dominante sygdomme.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 42
Fænotyper skyldes typisk et samspil mellem gener (genotype) og miljøfaktorer.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 43
Nogle autosomale, dominante sygdomme.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 44
Alleler, genotyper og fænotyper ved autosomale recessive sygdomme.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 45
To bærere af en recessiv deffekt allel.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 46
Nogle autosomale recessive sygdomme.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 47
Nogle vigtige symboler i stamtræer og deres betydning.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 48
Typisk forældrekombination som kan få et barn med en autosomal, domintant sygdom.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 49
Stamtræ hvor en autosomal, dominant sygdom nedarves.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 50
Typisk forældrekombination som kan få et barn med en autosomal, recessiv sygdom.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 51
Stamtræ hvor en autosomal, recessiv sygdom nedarves.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 52
Stamtræ over en familie med indavl.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 53
Alleler, genotyper og fænotyper ved X-bundne, recessive sygdomme.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 54
Nogle X-bundne, recessive sygdomme.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 55
Typisk forældrekombination som kan få en dreng med en X-bundet, recessiv sygdom.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 56
Sjælden forældrekombination som kan få piger (og drenge) med en X-bundet, recessiv sygdom.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 57
Stamtræ hvor en X-bundet, recessiv sygdom nedarves.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 58
Stamtræ hvor en sygdom med en defekt i et mitokondriegen nedarves.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 59
Stamtræ med en nymutation.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 60
Reduceret penetrans.
Stamtræ hvor den autosomale, dominante kræftsygdom retinoblastom nedarves.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 61
Variabel ekspressivitet.
Stamtræ hvor en autosomal, dominant sygdom nedarves.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 62
Imprinting.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 63
Familiær hyperkolesterolæmi forårsaget af en defekt i LDLR-genet.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 64
ApoE-genet og Alzheimers sygdom.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 65
Kræft skyldes defekter i gener som regulerer celledeling.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 66
Model af sporadisk kræft og arvelig kræft.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 67
Model af genetiske forskelle på en normal celle og en kræftcelle.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 68
Familiær adenomatøs polypose (FAP) - en arvelig form for tyktarmskræft.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag 

Figur 69
APC-genet og sporadisk og arvelig tyktarmskræft.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 70
Defekte alleler af CYP2D6-genet kan medfører problemer.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag
 

Figur 71
CYP2D6-genet og 'rapid metabolizers'.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 72
Tilbud om risikovurdering af fosterdiagnostik.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 73
Fostervandsprøve.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 74
Moderkageprøve.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 75
Præimplantationsdiagnostik.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 77
Præsymptomatisk genetisk undersøgelse.
Stamtræ hvor den autosomale, dominante sygdom Huntingtons sygdom nedarves.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 78
Epigenetiske ændringer.
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur 79
Graviditetssukkersyge medfører epigenetiske ændringer i fostret.
Illustration: Claus Lunau
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur til opgave 5 - kapitel 12
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur til opgave 8 - kapitel 12
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur til opgave 9 - kapitel 12
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur til opgave 10 - kapitel 12
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur til opgave 11 - kapitel 12
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag

Figur svar på opgave 12 - side 105
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN-978-87-90363-86-4 - Menneskets genetik 2. udgave
© Nucleus Forlag