Undersøg naturen - Elevens bog

Her finder du figurer fra Undersøg naturen - Elevens bog. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 5
Kolbs læringscirkel.
Undersøg naturen - Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 6
Højre hjernehalvdel.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 7
Informationslagring.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 1.2
Bestemmelsesnøgle til skovtype.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 1.4
Bestemmelsesnøgle til strandengstype.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 2.2
Eksempel på biodiversitetsundersøgelse.
Undersøg naturen - Elevens bog
Copyright 2015 by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

SE OGSÅ MATERIALER - SKRIVBARE PDF-FILER

Figur 2.3
Regneark

SE OGSÅ MATERIALER - SHANNON INDEKS REGNEARK

Figur 3.1
Planteplankton, forsøgets resultater.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 6.3
Blåmuslingelarver.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 7.1
Sparkeprøve.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 7.2
Sparketeknik.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 7.3
Skema 1. Naturobservationer.
Undersøg naturen − Elevens bog · © 2015 ·
by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

SE OGSÅ MATERIALER - SKRIVBARE PDF-FILER

Figur 7.4
Skema 2, bedømmelse af vandløbet.
Undersøg naturen − Elevens bog · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 8.1
Omregningsværdier.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 8.2
Referenceværdier for BI5.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 9.1
Winogradsky-kolonne.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 9.2
Idealiseret Winogradsky-kolonne.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 12.1
Påvisning af fotosyntese.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 13.1
Gelékugler med alger.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 14.1
Bladets opbygning.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 17.2
Strukturformler.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 18.2
Absorptionsspektrum.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 18.3
Makroalger.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 18.4
Farvede pigmenter i grøntsager.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 20.3
Rf-værdi.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 20.4
Rf-værdier.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 21.1
Absorptionsspektrum for klorofyl a og b.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 26.2
Dosis-responskurve.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 26.3
Respons, væksthæmning.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 26.4
Fortyndingsrække.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 26.5
Antal blade.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

SE OGSÅ MATERIALER - SKRIVBARE PDF-FILER

Figur 29.1
Rodcelle fra rødbede.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 31.3
Bestemmelse af antal træer.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 31.4
CO2 og kulstof i træ.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 32.1
Antal dyregrupper.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

SE OGSÅ MATERIALER - SKRIVBARE PDF-FILER

Figur 32.2
Jordbundskvalitet.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 32.3
Jordbundsbedømmelse.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 33.1
Pointtabel, dækningsgrad.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 33.2
Visuel pointskala, dækningsgrad.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 33.6
Linjetaksering.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

SE OGSÅ MATERIALER - SKRIVBARE PDF-FILER

Figur 42.1
Kornstørrelsesfordeling.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: © GEUS
ISBN 978-87-90363-76-5

Figur 43.1
Vandindhold i jord.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

SE OGSÅ MATERIALER - SKRIVBARE PDF-FILER

Figur 44.1
Humusprocent i jord.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

SE OGSÅ MATERIALER - SKRIVBARE PDF-FILER

Figur 45.1
Måling af permeabilitet og vandkapacitet i jord.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

SE OGSÅ MATERIALER - SKRIVBARE PDF-FILER

Figur 1
Journalark.
Undersøg naturen − Elevens bog ·
© 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle
ISBN 978-87-90363-76-5

SE OGSÅ MATERIALER - SKRIVBARE PDF-FILER