Menneskets genetik

Her finder du figurer fra Menneskets genetik. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 1
Sygdomme forårsaget af miljøfaktorer, defekte gener eller et samspil mellem gener og miljøfaktorer.
© Nucleus Forlag

Figur 3
Relationer mellem et kromosom, gener og dna.
© Nucleus Forlag

Figur 5
Homologe kromosomer og ikke-homologe kromosomer.
© Nucleus Forlag

Figur 7
Befrugtningen.
© Nucleus Forlag

Figur 8
Dna-molekylets opbygning.
© Nucleus Forlag

Figur 9
Dobbeltstrenget dna.
© Nucleus Forlag

Figur 11
Transkriptionen.
© Nucleus Forlag

Figur 13
Translationen.
© Nucleus Forlag

Figur 14
Den genetiske kode.
© Nucleus Forlag

Figur 22
Mutationer.
© Nucleus Forlag

Figur 23
Mutationer og deres konsekvenser.
© Nucleus Forlag

Figur 24
Meiosen.
© Nucleus Forlag

Figur 29
Mitosen.
© Nucleus Forlag

Figur 33
Non-disjunction og trisomi 21 (Downs syndrom).
© Nucleus Forlag

Figur 37
Strukturelle kromosomafvigelser.
© Nucleus Forlag

Figur 38
En reciprok translokation og produktion af ubalancerede kønsceller.
© Nucleus Forlag

Figur 39
Robertsonsk translokation.
© Nucleus Forlag

Figur 40
Autosomale, dominante sygdomme.
© Nucleus Forlag

Figur 43
Autosomale, recessive sygdomme.
© Nucleus Forlag

Figur 44
Nedarvningsskema ved to bærere af en recessiv defekt allel for en autosomal, recessiv sygdom.
© Nucleus Forlag

Figur 47
Nedarvning af alleler i den typiske forældrekombination som kan få børn med en autosomal, dominant sygdom.
© Nucleus Forlag

Figur 48
Stamtræ over en familie hvor en autosomal, dominant sygdom nedarves.
© Nucleus Forlag

Figur 49
Nedarvning af alleler i den typiske forældrekombination som kan få børn med en autosomal, recessiv sygdom.
© Nucleus Forlag

Figur 50
Stamtræ over en familie hvor en autosomal, recessiv sygdom nedarves.
© Nucleus Forlag

Figur 52
X-bundne, recessive sygdomme.
© Nucleus Forlag

Figur 54
Nedarvning af alleler i den typiske forældrekombination som kan få drenge med en X-bunden, recessiv sygdom.
© Nucleus Forlag

Figur 56
Stamtræ over en familie hvor en X-bundet, recessiv sygdom nedarves.
© Nucleus Forlag

Figur 58
Stamtræ med en nymutation.
© Nucleus Forlag

Figur 59
Reduceret penetrans.
© Nucleus Forlag

Figur 63
Kræft er en genetisk sygdom.
Menneskets genetik − en grundbog for sygeplejestuderende
© Nucleus Forlag

Figur 64
Model af sporadisk kræft og arvelig kræft.
© Nucleus Forlag

Figur 66
Familiær adenomatøs polypose (FAP) – en type arvelig tyktarmskræft.
© Nucleus Forlag

Figur 69
Fostervandsprøve.
© Nucleus Forlag

Figur 70
Moderkageprøve.
© Nucleus Forlag

Figur 72
Princippet i præimplantationsdiagnostik.
© Nucleus Forlag