Regnskoven på tværs

Her finder du figurer fra Regnskoven på tværs. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 1
Tætbeslægtede par af fuglearter.
Illustrator: Liane Gerup Damsø
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

 

Figur 3c
Global udbredelse af regnskovene.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 4
Verdens skove fordelt på verdensdele.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 5
Plantelivets gruppering.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 6
Hydrotermfigur.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 8
Kampen om lyset.
Illustrator: Liane Gerup Damsø
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 9
Vandrepalmen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 10
Muldlag og næringsstoffer.
Illustrator: Liane Gerup Damsø
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 13
Almindelig figen bestøves af galhvepsehun.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 16
Succession. Ændringer af en række faktorer.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 17
Lyshul efter træfald.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 18
Hovedkaraktertræk for pioner- og klimakstræers tilpasning.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 19
Kakaos oprindelse og udbredelse.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 21
Regnskov fældet i perioden 2005-2010.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 22b
Måleresultaterne viser O2- og CO2-koncentrationer.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 24
Planten bruger glukose til respiration og vækst.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 25
Sammenligning mellem regnskov og dansk bøgeskov.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 27
a. Resultat af måling af O2-koncentrationen.
b. Resultat af måling af CO2-koncentrationen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 28
De levende organismer bidrager til indholdet af CO2 i atmosfæren.
Illustrator: Liane Gerup Damsø
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 29
Frugtlegemet af en hatsvamp.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 35
Myre spiser hyfespidserne der gror i svampehaven.
Illustrator: Liane Gerup Damsø.
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 37
Cellulose består af mange glukose-molekyler bundet sammen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 41
Signaler fra vores sanser resulterer i en reaktion i kroppen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 42
Det elektriske signal overføres til et kemisk signal.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 43
Muskel i strakt og sammentrukket tilstand.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 47
Vandets kredsløb.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

 

Figur 51
Dugpunktskurven..
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 52
ITK´s yderpositioner i januar og juli.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 53
Hadleys celle.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 54
Coriolis-effekten.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 55
Sø- og landbriser dannes.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 56
Føhn-effekten.
Illustrator: Liane Gerup Damsø
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 58
Jordens tektoniske plader.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 60
Jordens opbygning.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 61
Subduktionszone vd Costa Rica.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 62
Kontinenterne har bevæget sig væk fra hinanden.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 63
Erosion og isostasi kan blotlægge guld.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 65
Bjergarterne og oliedannelse.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 66
Forskellige parametre til måling af levevilkår.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 67
a. Udvikling i fødsel- og dødsrate i Costa Rica.
b. Udvikling i fødsels- og dødsrate i Danmark.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 68
Eksempel på Fourastiés erhvervsudviklingsmodel.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

 

Figur 72
Sammensætning af landbruget i Costa Rica.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 73
Bidrag i procent af de væsentligste afgrøder samt kakao.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

 

Figur 76
De forskellige sektorers bidrag til BNP.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 79
Det elektromagnetiske spektrum.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 80
Strålingsbalancen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 81
Drivhusgasserne.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 82
Mængden af CO2 i atmosfæren er blevet målt direkte siden 1958.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 83
IPCC´s beregning af menneskeskabt udledning af CO2 i 2007.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 84
Optagelse og udledning af CO2.
Illustrator: Liane Gerup Damsø
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 85
Albedo er den andel af sollys der bliver reflekteret af en overflade.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 86
Vands forskellige tilstandsformer.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 87
Smelte- og kogepunkter.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 88
Forskydning af elektroner.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 89
Polære elektronpar-bindinger kan medføre at molekylet bliver en dipol.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 90
Ionernes skæbne efter det har regnet.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 91
Skematisk fremstilling.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 92
Tabel over nogle saltes opløselighed.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 93
Fældningsreaktion.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 94
Tetraederstruktur hos methan.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
Foto: Birthe Møller Nielsen
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 95
Carbondioxid, CO2.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
Foto: Birthe Møller Nielsen
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 96
Tetraederstruktur hos siliciumoxid, SiO44-.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
Foto: Birthe Møller Nielsen
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 97
To tetraedre bundet sammen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
Foto: Birthe Møller Nielsen
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 98
Brudstykke af den uendelige gitterstruktur af siliciumdioxid, SiO2.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 101
Forvitringsprocesser.
Illustrator: Liane Gerup Damsø
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 102
Oversigt over forvitring af silikater.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 103
Skematisk struktur af et lermineral.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 104
To sammenbundre aluminium-oktaedre.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 106
Ionbytning.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 108
Indholdet i gærede, tørrede kakaobønner.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 109
Industriel bearbejdning af kakaofrugten.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 110
Enzymer omdanner carbohydrater til glukose.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 111
Ændringer i temperatur og pH.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 113
Ændringer i koncentration af alkohol, mælkesyre og eddikesyre.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 114
Plan, skelet- og kuglemodel af palmitinsyre.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 115
Procentvis indhold af fedtsyrer i kakaopulver.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 116
Glycerolmolekyle binder sig til fedtsyrer i kakaosmør.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 118
Smelte- og kogepunkter for guld og kviksølv.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 119
Guldcyanid-ion.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 120
Navngivning og formel af de første 10 alkaner.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 121
Eksempler på carbonhybrider og en svovlforbindelse i olie.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 122
Et steroid og et alkaloid.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 123
Batrakotosin er sammensat af en sterioddel og et alkaloid.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 124
Batrakotosinet og dets virkning på natrium-ionkanalen.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 125
Del af carbonkredsløbet.
Illustrator: Liane Gerup Damsø
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 126
Fotosyntese og respiration målt som optaget og udskilt CO2.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 127
Beregningsskema for massen af glukose.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5

Figur 128
Ændringer i carbondioxidkoncentration, CO2, og dioxygenkoncentration, O2.
Illustrator: Lotte Thorup, Grafisk Format
© Nucleus Forlag ApS - ISBN 978-87-90363-92-5