Bioteknologibogen.dk

Materialer overført fra hjemmesiden bioteknologibogen.dk til bøgerne bioteknologi 1-6. 
Der tages forbehold for eventuelle døde link.

Læs mere om bøgerne her: Bioteknologi 1Bioteknologi 2Bioteknologi 3Bioteknologi 4Bioteknologi 5Bioteknologi 6

Figurer til Bioteknologi 1 - tema 1
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Link knap 1-3 til Bioteknologi 1 - tema 1
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Forsøg: Fremstilling af carbamidcreme
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Forsøg: Opløsningsmidlers egenskaber
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Forsøg: Undersøgelse af fedtstoffers indhold af umættede fedtsyrer
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Forsøg: Osmose i kartofler
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Forsøg: Glødning af natron
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Forsøg: Krystalvand i kobber(II)sulfat
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Cellens organeller
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Elektronegativitet i elektronparbindinger.
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Elektronprikformler for små molekyler
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Hvad bliver udbyttet?
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Koncentrationsberegninger
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Membrantransportprocesser
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Navngivning af molekyler
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Organiske stoffers opløselighed i vand
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Hvilke organeller og funktioner passer sammen?
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Phopholipider
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Proteiner
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Opskrivning og navngivning af salte
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Stofmængdeberegninger
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Strukturformler for umættede fedtsyrer
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Litteraturliste
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Figurer til Bioteknologi 1 - tema 2
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Link knap 1-15 til Bioteknologi 1 - tema 2
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Forsøg: DNA-oprensning fra planteceller
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: DNA
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: DNA-koder
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: DNA-teknikker
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Hormonforstyrrelser og RNA-interferens
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: Proteinsyntese
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Opgave: SNP´s og restriktionsanalyse
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Litteraturliste
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-43-7

Figurer til Bioteknologi 2 - tema 3
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 1b - Forsøg: Fremstilling af æblecider
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 1c - Forsøg: Bagegærs afhængighed af temperatur og pH
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 1d - Forsøg: Syrning af mælk
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 2a - Opgave: Den Danske bioteknologis fødsel
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 2b - Opgave: Mælkebehandling og teknologihistorie
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 3 - Forsøg: Rendyrkning og identifikation af bakterier
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 4 - Forsøg: Bestemmelse af celletal
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 5 - Forsøg: Koncentrationsbestemmelse vha. spektrofotometer
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 6  - Opgave: Udbytteberegning ved fermentering
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 7 - Opgave: Fermenteringstyper og vineddikeproduktion
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 8 - Opgave: Redoxprocessernes energiforhold
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Figurer til Bioteknologi 2 - tema 4
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 1 - Opgave: Databasesøgning på aminosyresekvenser
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 2 - Opgave: Kromatografi
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 3 - Virtuel undersøgelse af proteiners 3D-struktur
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 4 - Enzymers inddeling
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 5 - Kinetik
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 6 - Kemisk ligevægt
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 7 - Michaelis-Menten-ligningen
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 8 - Databasesøgning på DNA-sekvenser
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 9 - Syntetisk DNA
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Link knap 10 - Risikovurdering
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Litteratur til hjemmesiden
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Generelle links og supplerende kilder
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Supplement: Gensplejsningens historie og riskoen ved gensplejsning
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-46-8

Figurer til Bioteknologi 3 - tema 5
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-48-2

Link knap 1 - Det synlige lys driver fotosyntesen
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-48-2

Link knap 2-9 til bioteknologi 3 - tema 5
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-48-2

Figurer til Bioteknologi 3 - tema 6
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-48-2

Link knap 1-22 til bioteknologi 3 - tema 6
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-48-2

Opgave: Tabel over brændværdi af forskellige brændsler
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-48-2

Forsøg: Fremstilling af biotehanol
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-48-2

Forsøg: Biogasfremstilling vha. øvelsesvejledning fra Grøn vision
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-48-2

Forsøg: Biodieselfremstilling vha. øvelsesvejledninger fra waste2value
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-48-2

Figurer til Bioteknologi 4 - tema 7
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Link knap 1-12 til bioteknologi 4 - tema 7
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Rendyrkning og identifikation af bakterier
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Bestemmelse af celletal
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Antibiotikaforsøg
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Sterilforsøg
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Opgave: Populærvidenskabelig artikel om en infektionssygdom
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Litteraturliste
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Figurer til Bioteknologi 4 - tema 8
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Link knap 1-7 til bioteknologi 4 - tema 8
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Bjerrumdiagram for ethansyre
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Bestemmelse af jern i jerntabletter - redoxtitrering
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Bestemmelse af phosphorsyre i cola
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Svovlindhold i vin
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Syreindhold i vin
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Enzymatisk nedbrydning af mælkesukker
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Bestemmelse af Ca2+ og Mg2+ i vand vha. EDTA
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Blodsukkermåling
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Påvisning af mælkesyre
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Spektrofotometrisk måling af hæmoglobin
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Eddikesyre i vineddike
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Forsøg: Forskydning af ligevægte
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Opgave: pH-beregninger og syrer
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Opgave: Hæmaglobin
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Opgave: Pufferligningen
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-50-5

Figurer til Bioteknologi 5 - tema 9
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-55-0

Link knap 1-10 til bioteknologi 5 - tema 9
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-55-0

Figurer til Bioteknologi 5 - tema 10
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-55-0

Link knap 1-8 til bioteknologi 5 - tema 10
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-55-0

Figurer til Bioteknologi 5 - tema 11
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-55-0

Link knap 1-9 til bioteknologi 5 - tema 11
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-55-0

Supplement
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-55-0

Figurer til Bioteknologi 6 - tema 12
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-62-8

Link knap 1 til bioteknologi 6 - tema 12
Oversigt over aminosyrernes struktur og kemiske egenskaber
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-62-8

Link knap 2 - Øvelser og opgaver: Bemærk - datalink herunder*
Alignment ved hjælp at dotplot-metoden
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-62-8

*www.bioteknologibogen.dk/bioteknologi-6/data/DotPlotMetoden.xlsx

Figurer til Bioteknologi 6 - tema 13
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-62-8

Link knap 1 - Øvelser og opgaver:
X2-testen
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-62-8

Link knap 2 - Øvelser og opgaver:
Populationsgenetik og Hardy-Weinberg-ligevægt
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-62-8

Link knap 3 - Øvelser og opgaver:
Genetisk drift og naturlig selektion
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-90363-62-8

Linket i ovenstående øvelse virker desværre ikke længere - prøv i stedet dette link: https://keholsinger.shinyapps.io/Genetic-Drift/

Eller se andre mulige links  her: https://wps.prenhall.com/esm_klug_genetics_7/3/973/249133.cw/index.html