KRAM - Rygning - figurer

Her finder du figurer fra RYGNING. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 10
Hovedstrømsrøg og sidestrømsrøg.
Illustrator: Troels Vidding Boesen
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 11
Farlige stoffer i cigaretrøg.
Illustrator: Troels Vidding Boesen
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 12
Luftvejene.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 13
a. Cilier i luftvejene.
b. Cilierne transporterer slimen opad i luftvejene.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 15
Afsætning af partikler i luftvejene.
Illustrator: Troels Vidding Boesen
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 16
a. Salg af cigaretter.
b. Salg af løs tobak.
Illustrator: Troels Vidding Boesen
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 17
Fordelingen af daglige rygere på ungdomsuddannelserne.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 18
STX- og HF-elevers rygevaner fordelt på køn.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 19
Andel af den voskne befolkning der ryger.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 20
Brug af andre nicotinholdige produkter end cigaretter.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 22
Opbygningen af en cellemembran.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 23
Nicotins ladning er pH-afhængig.
Illustrator: Lotte Thorup og Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 24
Nicotin kan optages i kroppen på forskellige måder
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 25
Passiv diffusion.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 27
Portåre i leveren.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 28
Blod-hjerne-barrieren.
Illustrator: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 29
Variationer i CYP2A6-genet har betydning for rygevaner og risici.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 30a
Centralnervesystemet (CNS) er vist med orange og det perifære nervesystem (PNS) er vist med lyseblå.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 30b
PNS opdeles i det sensoriske, det motoriske og det autonome system.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 31
Neuronernes opbygning.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 32
Et aktionspotentiale igangsættes i trigger-området.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 33
En synpase består af en præsynapse, synapsespalte og postsynapse.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

 

Figur 34
a. Acetylcholin.
b. Nicotin.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 35
Acetylcholin og nicotin er begge agonister til nACh-receptoren.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 36
nACh-receptoren består af fem subunits.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 39
Tværsnit af hjernen.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 40
I binyremarven produceres hormonerne adreanlin og noradrenalin.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 41
Nicotin påvirker både a. blodtrykket og b. pulsen.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 42
Desensibilisering af nACh-receptoren.
a. Phosphorylering af receptoren lukker ionkanalen.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 42
Desensibilisering af nACh-receptoren.
b. Ændring af den rumlige struktur lukker ionkanalen.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 43
Flere receptorer samles når nicotin er tilstede.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 44
Neuroadaption i postsynapsens receptorer fører til tolerance overfor nicotin.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 45
Koncentration af nicotin i blodet i løbet af en dag.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 46
På kromosom 15 i q25 regionen findes generne for nACh-receptorens subunits.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 50
Faresymbolet for kronisk sundhedsfare.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 54
Tre forskellige polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH).
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 56
Enzymet CYP1.
Illustrator: Hanne Wolff
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 57
CYP1 fastholdes på ydersiden af det ru ER.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 58
CYP1-enzymet omdanner benzo(a)pyren til BPDE.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 60
Aktivering af AhR.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 61
DNA-skader.
a. Enkelt og dobbeltstrenget brud.
b. Base-sammenkobling.
c. Sammenkobling mellem carcinogen og en base.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 62
BPDE binder til guanin og laver en bule.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 63
Transversionmutationer.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 66
NER-systemet reparerer skader i DNA.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 67
Kræftformer forbundet med rygning.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 68
Antal nye danske kræfttilfælde i 2019.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 69
1- og 5-års overlevelse ved lungekræft.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 70
Nye tilfælde af lungekræft fordelt på køn.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 72
Prævalens og incidens af lunge- og modermærkekræft pr. år.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 73
Forskellige typer af lungekræft.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 74
Udvikling af en kræftsvulst.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 76
Mutationer i kræftgener.
a. Et proto-oncogen ændres til oncogen ved en aktiverende mutation af det ene allel.
b. Et tumorsuppressor-gen inaktiveres ved af begge alleller sættes ud af funktion.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 77
K-Ras overfører signaler fra celleoverfladen til cellekernen.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 78
K-Ras missense mutationer.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 79
p53 – genomets vogter.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 80
p53 binder til DNA.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 81
Translokation.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 82a
Ikke methyleret DNA.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 82b
Påsætning af methyl-grupper får DNA'et til at blive tættere pakket og forhindrer transskription.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 84
Behandlingsmuligheder.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 85
a. Udsnoning fører til oversnoning.
b. Etoposid blokerer toposiomerase.
c. Cisplatin bindes til to sidestillende guanin-baser.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 87
Immunterapi benytter anstistoffer til at markere kræftcellerne.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 88
Ved nedbrydning af den gule plet i øjet bliver synet uskarpt og forvrænget.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 89a
Hudens opbygning med et netværk af kollagenfibre.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 89b
Med alderen reduceres kollagenmængden.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 91
Kollagen har struktur som en tripel-helix.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 92
Rygning reducerer mængden af kollagen i huden.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 95
Telomerer forkortes over tid.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 96
Opbygningen af et smagsløg.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 98
a. Hæmoglobin består af fire proteinkæder der hver især indeholder en hæm-gruppe.
b. Hæm-gruppe med den centrale jernion, som binder ilt, vist i rødt.
Illustrator: Hanne Wolff og Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 99
Fagocytose.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 104a
Forholdet mellem FVC og FEV1 hos en rask og en der lider af KOL.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 104b
Ved et FEV1/FVC-forhold under 0,7 er udåndingsevnen nedsat.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 105
KOL er en sygdom som skyldes kronisk bronkitis og emfysemer.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1

Figur 107
Sundhedsmæssige forbedringer efter rygestop.
Illustrator: Lotte Thorup
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-54-1