Forord

Hestenes farver

‘Hestenes farver’ er en bog om hestefarver - ikke en bog om hesteracer. De racer som alligevel har fået deres egne afsnit, er racer hvor farven indgår som et særligt kendetegn, eller hvor man har et specielt forhold til særlige farver.

Farverne og farvemønstrene er beskrevet i henhold til vedtægterne fra Horse Commission som er en underafdeling af European Association for Animal Production. Tekstafsnittene er skrevet uden litteraturhenvisninger, men der er en omfattende litteraturliste som både medtager de videnskabelige artikler og bogkapitler som arbejdet bygger på, samt en række mere lettilgængelige artikler og bøger, heraf en del på dansk. Der er desuden medtaget adresser over europæiske laboratorier som udfører gentest af heste.

Det har været naturligt at give de deciderede farveracer deres egne afsnit - herunder ikke mindst de historiske danske racer frederiksborghesten og knabstrupperen. Frederiksborgeren er i dag ikke en farverace, men var det i 1600- og 1700-tallet - dengang blev de enkelte farver endda betragtet som særskilte ‘racer’. Knabstrupperen er stadig en farverace og avles i dag som en moderne ridehestetype. Racen er i nyere tid blevet udvidet med en ponysektion som registrerer spættede ponyer i alle størrelseskategorier. Appaloosaen har fået et stort afsnit fordi farvegenetikken er yderst velbeskrevet hos denne race. Af andre farveracer kan nævnes paint horse og amerikansk pinto der begge er westerntyper, fremavlet til arbejde med kvæg, ligesom appaloosaen. Palominoen avles i USA som to forskellige typer, enten westernhest eller en mere klassisk ridetype. De danske farveracer dansk palomino og dansk pinto har ikke rødder i de tilsvarende amerikanske racer, men er heste og ponyer af almindelig ridetype som anvendes til dressur og springning efter europæisk tradition. Også den amerikanske ‘albino’ som dog ikke består af ægte albinoer, er medtaget.

Endelig er der beskrevet nogle nye amerikanske farveracer: tiger horse som er en spættet hest med fire gangarter, og champagne horse som er en farvetype med metalglans og lyse øjne.
De øvrige racer som er beskrevet, er eksempler på specielle farver, eller på en særlig udvikling i farve eller farvemønster, enten som resultat af stærk naturlig selektion, eller af selektion som følge af menneskets indblanding. Det har været naturligt at medtage fuldblodsracerne og de spanske og portugisiske heste som har haft stor indflydelse på udviklingen af de moderne europæiske ridehesteracer. Den danske varmblodshest som udgør det største avlsforbund herhjemme, avles efter eksteriør og præstation, men ikke efter farve. 

Bogen giver en indføring i de mange arveanlæg der tilsammen bestemmer hestens farve, og giver hermed læseren mulighed for at avle med præference for bestemte farver uden at slække på de øvrige krav. Læseren får kendskab til begreber som pigmenttyper, pigmentmønstre, pigmentvariationer samt spættede og brogede mønstre.

Genetik er - som al biologi - et område hvor man aldrig bliver færdig med at indsamle og analysere data. På et tidspunkt må man holde en pause og sige ‘Hvor er vi nu’ - og hermed er en bog blevet til. Det har været en fornøjelse. Jeg ønsker hermed at rette en stor og dybfølt tak til nedenstående personer som har været behjælpelige med oplysninger, diskussioner, tolkning af sprog og/eller gennemlæsning af hele manuskriptet eller dele heraf. Enhver fejl, mangel eller misforståelse der måtte være, er dog udelukkende mit ansvar. Uden de mange flotte farvefotografier som hesteejere og avlere m.fl. velvilligt har udlånt, havde det ikke kunne lade sig gøre at fremstille så stor en bog til en overkommelig pris.
Anne Phaff Ussing 

Se materiale til bogen - Læs mere om bogen

 

Kontaktoplysninger

Nucleus Forlag ApS
Lundingsgade 33
8000 Århus C

Telefon + 45 8619 0455
E-mail: nucleus@nucleus.dk
CVR-nr: 80 87 20 11