Kontakt os gerne

Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål eller andet.

Nucleus Forlag ApS

 • Lundingsgade 33
 • 8000 Århus C
 • CVR-nr.: 80 87 20 11
   
 • Telefon +45 86 19 04 55
 • E-mail: nucleus@nucleus.dk
   
 • Bank: Danske Bank
 • Regnr.: 3627
 • Kontonr.: 3630001277
   
 • IBAN: DK0730003630001277

Kontaktpersoner
Generelle henvendelser bedes rettet til nucleus@nucleus.dk


Direktør
Birthe Søndergaard Villadsen
bsv@nucleus.dk
T 29 42 94 20


Grafiker

Lotte Thorup
lt@nucleus.dk

Grafikerelev
Troels Vidding Boesen
tvb@nucleus.dk


Forlagsassistent

Anja Venderby
av@nucleus.dk

Ansvarshavende redaktør
Kirsten Hede

kh@nucleus.dk
T 20 68 34 82


Redaktører

Jørgen Bennedsen Beck
jbb@nucleus.dk

 Hanne Wolff
hw@nucleus.dk

 

Bestyrelse


Peter Abildgaard Andersen
Formand - Tidl. rektor ved Kalundborg Gymnasium

Carsten Christiansen
Lektor ved Ikast-Brande Gymnasium

 

Brian Oechsler-Christensen
Lektor ved Sorø Akademi

Niels Jørgensen
Koordinator i distributionen at Carlsberg Group

 

Lene Beck Mikkelsen
Chef for Projektsekretariatet og internationale forbindelser på CELF

Jane Burkarl
Lektor ved Vestfyns Gymnasium