Materiale til Økotoksikologi

Her finder du links til materiale om Økotoksikologi, du kan læse mere om bogen her.

Om PCB, bromerede flammehæmmere og klorerede opløsningsmidler

Kontaktoplysninger

Nucleus Forlag ApS
Lundingsgade 33
8000 Århus C

Telefon + 45 8619 0455
E-mail: nucleus@nucleus.dk
CVR-nr: 80 87 20 11