BIOLEX

Biologisk leksikon for ungdomsuddannelserne
Forfattere:
Martin Wolsing
Peder Gasbjerg
Medie:
Bog, 112 sider
ISBN nr. (Fysisk):
9788790363276
Udgave:
1. udgave 2002
Biolex.pngBiolex.png

Om bogen

Biolex er et opslagsværk over de almindeligst forekommende biologiske fagudtryk og begreber fra alle de vigtigste områder inden for biologien. Bogen indeholder mere end 1500 opslag af fremmedord/begreber med forklaringer i to niveauer: Først en kort, præcis forklaring, dernæst en mere uddybende forklaring.
Bogen er forsynet med pædagogiske bilag med gode råd til skriftlig og mundtlig eksamen, rapportskrivning, projektarbejde m.m.
Til biologiundervisningen på ungdomsuddannelserne, til eksamenslæsning og til eksamen.

Pris pr. stk.:

BIOLEX

Priser vises ekskl. Moms