Genetikbogen

- Genetik, genteknologi og evolution

Undervisningsmiddel-prisen 2004

En velkommen bog

Genetikbogen fik den 3. juni 2004 andel i Undervisningsministeriets Undervisningsmiddelpris. Prisen blev uddelt på Dansk Skolemuseum i København. Ved uddelingen fremhævede undervisningsminister Ulla Tørnæs bl.a. at bogen er gennemsyret af høj kvalitet.

Prisudvalget motiverede sit valg af Genetikbogen således:

"Bogen giver en klar og veldisponeret indføring i genetik, omfattende genetikkens historie, genernes indretning, kromosomsygdomme hos mennesker, genteknologier, DNA-analyse og evolution. Hvor det er relevant, ridser bogen også de etiske dilemmaer op - uden i øvrigt at tage stilling for eleverne.

Bogen er velkommen i en tid, hvor kloning, genmodificerede planter og genteknologi anvendt på mennesker kan lyde indviklet, unaturligt, farligt og som forskellige uetiske indgreb i skaberværket.

Bogen indeholder ikke detaljerede diskussionsoplæg eller anvisninger på eksperimentelt arbejde. Men den tilbyder central viden og henvisninger til yderligere oplysninger. Den lægger desuden op til arbejde, som rækker ud mod andre fag som for eksempel fysik, kemi, religion og filosofi.

Det er ikke nogen let bog; men koderne for livets udvikling er ikke ligetil. Fremstillingen er klar med velvalgte illustrationer og gode forklaringer på de centrale begreber."

Se materiale til bogen - Læs mere om bogen 

Kontaktoplysninger

Nucleus Forlag ApS
Lundingsgade 33
8000 Århus C

Telefon + 45 8619 0455
E-mail: nucleus@nucleus.dk
CVR-nr: 80 87 20 11