Indhold

English summary   6

The Colours of Domestic Horses   6

Forord   7

Tak til   8

Farvernes genetik   10

Hestens tre basisfarver: brun, rød og sort   12

Gener for farve og farvevariation   15

Basisfarver   15

Brune heste   16
Røde heste   18
Sorte heste   20
Pigmenttæthed   20

Pigmentændringer   21

Mørk faktor   21
Lys man og hale    22
Skimlet   22
Afbleget skimmel   22
Permanent skimmel   22
Blegende faktorer   26

Blakket (vildtype)   26
Fortyndet (palomino)   26
Sølvtonet (silver dapple)   26
Champagne (metallisk)   26

Blegede varianter af basisfarverne   27

Blakket   27
Gulbrun   28
Palomino   28
Gyldensort   29
Pseudoalbino   29
Sølvtonet   30
Champagne   32
Additiv virkning af de blegende gener   34

Andre variationer i pigmenteringen   35

Pangaré    35
Rabicano    35
Stikkelhåret    36
Konstant skimmel    36
Blommet og æbleskimlet   36
Pletter i kropsfarven   37
Striber   37

Gener som medfører hvide områder i kropsfarven   38

Hvide heste   38
Plettede heste   38
Spættet   38
Broget (partiel albinisme)   40
Tobiano   40
Overo   40
‘Splashed white’   41
Sabino   42
Recessivt broget   42
Hvide aftegn   43

Sammenfatning   43

Brun   43
Rød   43
Sort   46
Skimlet   46
Fortyndet   46
Hvid   46
Pletter og aftegn   46
‘Grønne’ heste   47

Genetikken bag farverne   47

Fænotype og genotype   47
De klassiske farvegener   47
To eller tre basisfarver?   48
Gener for brun lød   48
Gener for rød lød   48
Gener for sort lød   49
De blegende gener   49
Dunfarvede heste   49
Brunblak eller gulbrun?   50

Alfabetisk oversigt over hestenes farvegener   50

Nedarvning af farvegener   54

Basisfarver    54

I. Kun et locus betragtes   54
II. To loci betragtes   56
III. Tre loci betragtes: A, B og E    59

Pigmentændringer   60

Farveregistrering   69

Stambøger og farveregistrering   69

Farveregistrering hos fuldblodsheste   69
Engelsk fuldblod (xx)   69
Dunfarven hos den engelske fuldblodshest   70
De tre stamhingste   70
Arabisk fuldblod (ox)   71
Farvevariationer hos fuldblodsaraberen   72
‘Profetens fingeraftryk’ og de fem hoppestammer
(Al Khamsa)   73

Heste med ‘zebrastriber’   74

Kimcelleteorien: et eksempel fra Darwins tid    74
Vildtypemønster hos highlandponyen: et primitivt træk   75
Ny tolkning af vildtypestribernes arvelighed   76
Farverne hos den norske fjordhest   76
Fjordhesten og D-genet   76
Fjordhesten og Ccr-genet   77
Gensymboler   78
Den moderne fjordhest   79
Exmoorponyens farve    80
Broget lød hos welshponyer   81

Farver hos shetlandsponyer   83

Den islandske hest    85

Palominogenet hos islandshesten   86
De blakkede varianter    87
Skimlerne   88
De brogede varianter   88
Vindfarvet   89
En god hest kan have alle farver   91

Den altid sorte frieser   91

De iberiske heste   92

P. R.E. (andalusier) og lusitano   92
Farverne før og nu   94

Forskelle i nomenklatur   95

Sproglige og nationale forskelle   95

Hestens farver ifølge Royal College of Veterinary Surgeons   98

Hestens farver ifølge European Association for Animal Production (EAAP)   98

Beskrivelser af hestefarver ifølge EAAP   99

 

Identifikationspapirer til konkurrenceheste   100

Dansk hestepas   100
Grundfarven   100
Internationalt hestepas, FEI-pas   102
Køn    102
Grundfarven    102
Fødeår    104
Højde   104
Individuel beskrivelse   104
Pas til alle heste i EU   104

Videregående genetik   105

Genernes indbyrdes relationer   105

Hvert genlocus har plads til to alleler   105
Dominante og recessive gener   105
Hypostasi og epistasi   105
Ufuldstændig dominans: codominans og
intermediær dominans   107
Gennemslagskraft   107
Koblede gener   108
Letale gener   108

Generne i organismen   108

Tilbagemutation   109
Basisfarvernes nedarvning   109
Renavl af farver   110
Forskellen på renavl og indavl   110
Indavl hos kladruberhesten   110
Linieavl   111
Krydsningsfrodighed   112
Maternel indflydelse   112
Den cytoplasmatiske arv   112
Arveanlæg på kønskromosomerne   113
X-kromosom-inaktiveringen   113
Generne hos hybrider mellem hest og æsel   113
‘Genomic imprinting’   114
Hvor ens er helsøskende?   114
Polygenetisk nedarvning af recessivt hvidt   115
Additiv virkning af recessivt og dominant broget   116

Farveavl   117

Farveavl hos frederiksborghesten   117

Det Kongelige Frederiksborgske Stutteri, 1562-1840   117

Den moderne frederiksborghest   120

Spættede heste   122

Den tigrede hest fra Kunstkammeret   122
Knabstrupperen   122
Knabstrupperfarverne   124
Den moderne knabstrupper   125
Appaloosaen   128
Farvevariationer   129

Andre spættede heste   131

Spættet lød hos gotlandsrussen   131
Spættede heste i Storbritannien, herunder British spotted pony   132
Spættede heste i Holland   133
Pinzgauer noriker   133
Pony of the americas   133
Tiger horse   133

Palominoen   134

Den amerikanske palomino   135
Den danske palomino   136
Nedarvning af palominofarven   138

Brogede heste   138

Mønstre, farver og nomenklatur   138
Amerikansk pinto   139
Dansk pinto   139
Paint horse   140

‘Amerikansk albino’   141

Hvidfødte heste i USA   141
‘American White Horse’ og ‘American Creme Horse’   142

Pigmenter og pigmentering   143

Hvad er pigment, og hvor kommer det fra?   143

Melaninets struktur og dannelse   143
Melaninets udbredelse   143
Melaninets biologiske funktioner   144
Farve og styrke   144
Eumelanin og phaeomelanin   144
Brunt eumelanin   145

Hvorfor findes der ingen albinoheste?   145

Det hvidfødte stod på Det Kgl. Frederiksborgske Stutteri   146

Kongehusets nye hvide forspand   148

Ændringer i farven hos den enkelte hest   148

Fra føl til voksen   148
Årstidsvariation   153
Ændringer senere i livet   153
Betydningen af naturlige hormoner, foderet og den almene sundhed   154

Hestens øjne   155

Hestens øjenfarve   155

Pigmenter i og omkring øjet    155
Øjenfarven hos hvidfødte heste   160
Er blå øjne mere sarte end brune øjne?   160

Hestens syn   160

Arvelighedsforskningen   164

Før genernes tid   164

Telegoni   164

Genetikkens fader, Johann Gregor Mendel   164

Gener og kromosomer, Thomas Hunt Morgan   165

Dobbelthelixen, Watson og Crick   165

Hestens arvemasse: generne   165

Kortlægning af hestens genom   166

Lethal White Foal Syndrome (LWFS) hos overoer   166
Øjensygdom relateret til sølvtonet?   167
Natteblindhed hos heste   167
Andre sygdomme eller defekter som skyldes arvelige forhold   167
Quaggaens genskabelse   168
Gene Jockeys   169
Hvor kan man få gentestet sin hest?   169

Myter om farver   170

Farve og temperament   170
Farve og kvalitet   170
Farve og konvention   170
Farve og pris   171
Farve og hurtighed   171
Betydningen af hvide aftegn   171
Fyrige abildskimler?   171
Farve og symbolik   172
Kongens hvide hest   172

Efterskrift   174

Adresser over europæiske laboratorier, som udfører gentest af heste   176

Adresse på den danske database over farvevekslere (permanent skimlede islandsheste)   176

Litteraturliste   177

Stikordsregister   186

Kontaktoplysninger

Nucleus Forlag ApS
Lundingsgade 33
8000 Århus C

Telefon + 45 8619 0455
E-mail: nucleus@nucleus.dk
CVR-nr: 80 87 20 11