Menneskets genetik 1. udg.

1. udgave
- en grundbog for sygeplejestuderende
Forfattere:
Thomas R. Mikkelsen
Medie:
Bog, 96 sider
ISBN nr.:
978-87-90363-30-7
Udgave:
1. udgave 2005
Menneskets_genetik.pngMenneskets_genetik.png

Om bogen

Vi står over for en revolution i sundhedsvæsnet - en genetisk revolution. Genetisk viden og genetiske teknologier kommer til at spille en stadig større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Det bliver et sundhedsvæsen med fokus på forudsigelse og forebyggelse, i høj grad baseret på genetisk viden.

Fremtidens sygeplejersker har derfor brug for viden om arvematerialets, dvs. geners og kromosomers betydning for sundhed og sygdom. Det er baggrunden for denne lærebog om menneskets genetik, skrevet specifikt til sygeplejestuderende.

Lærebogen indeholder en kort, men præcis gennemgang af de grundlæggende begreber, mekanismer og fakta inden for menneskets genetik, med særlig fokus på sundhed og sygdom. Teksten er inddelt i mange korte kapitler med mange konkrete eksempler for at lette tilegnelsen af stoffet. Bogens figurer er nøje udvalgt og udarbejdet så de illustrerer centrale aspekter i teksten. 

Pris pr. stk.:
Grundpris: 158,00 DKK
ekskl. moms
197,50 DKK
inkl. moms
Pris / kg: